Hirdetmények, pályázatok

Apr 9, 04:02 PM

2011. évi CXCVII. tv.
Cstv. 36.§./1/ és /2/ bek.

  • “… bárkinek, akinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan vagy más vagyonáról (ideértve vagyoni értékű jogokat és követeléseket) azt 15 napon belül jelentse be a felszámolónak.”

A(z) CONCURS Zrt. (Cégjegyzékszám: 20-10-040283, Székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4., Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Pf.: 43), mint a Siklósnagyfalu Önkormányzat (Azonosító: 298000196, Adószám: 15334132-1-02, 7823 Siklósnagyfalu, Kossuth utca 37.) helyi önkormányzat elleni adósságrendezési eljárásban a Pécsi Törvényszék 5.Apk.1/20201. sz. végzése által kijelölt pénzügyi gondnoka a CONCURS Manager Befektető és Tanácsadó Zrt 8800, Nagykanizsa Ady u 4. a pénzügyi gondnok képviseletében eljáró személy Dr. Noll László
nyilvános pályázati felhívás útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanait a pályázatban megjelölt irányáron.

A pályázat adatai:

Ingatlanok:

1. Siklósnagyfalu belterület 38/2 hrsz. alatt felvett, kivett, beépítetlen terület megnevezésű 1000 m2 nagyságú ingatlan.
Forgalmi érték: 500.000.-Ft
Likvidációs irányár: 375.000.-Ft
Pályázati biztosíték összege: 37.500.-Ft

2. Siklósnagyfalu belterület 46 hrsz. alatt felvett, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 828 m2 nagyságú ingatlan.
Forgalmi érték: 497.000.-Ft
Likvidációs irányár: 372.750.-Ft
Pályázati biztosíték összege: 37.275.-Ft

3. Siklósnagyfalu belterület 47 hrsz. alatt felvett, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 1522 m2 nagyságú ingatlan.
Forgalmi érték: 989.000.-Ft
Likvidációs irányár: 741.750.-Ft
Pályázati biztosíték összege: 74.175.-Ft

4. Siklósnagyfalu belterület 85 hrsz. alatt felvett, kivett, beépítetlen terület megnevezésű 4877 m2 nagyságú ingatlan.
Forgalmi érték: 1.366.000.-Ft
Likvidációs irányár: 1.024.500.-Ft
Pályázati biztosíték összege: 102.450.-Ft

5. Siklósnagyfalu belterület 86 hrsz. alatt felvett, kivett, beépítetlen terület megnevezésű 1152 m2 nagyságú ingatlan.
Forgalmi érték: 288.000.-Ft
Likvidációs irányár: 216.000.-Ft
Pályázati biztosíték összege: 21.600.-Ft

6. Siklósnagyfalu belterület 87 hrsz. alatt felvett, kivett, beépítetlen terület megnevezésű 2837 m2 nagyságú ingatlan.
Forgalmi érték: 709.000.-Ft
Likvidációs irányár: 531.750.-Ft
Pályázati biztosíték összege: 53.175.-Ft

7. Siklósnagyfalu belterület 89 hrsz. alatt felvett, kivett, beépítetlen terület megnevezésű 1329 m2 nagyságú ingatlan
Forgalmi érték: 332.000.Ft
Likvidációs irányár: 249.000.-Ft
Pályázati biztosíték összege: 24.900.-Ft

8. Siklósnagyfalu belterület 92 hrsz. alatt felvett, kivett, beépítetlen terület megnevezésű 2433 m2 nagyságú ingatlan.
Forgalmi érték: 852.000.Ft
Likvidációs irányár: 639.000.-Ft
Pályázati biztosíték összege: 63.900.-Ft

9. Siklósnagyfalu belterület 154 hrsz. alatt felvett, kivett, beépítetlen terület megnevezésű 1133 m2 nagyságú ingatlan.
Forgalmi érték: 227.000.-Ft
Likvidációs irányár: 170.250.-Ft
Pályázati biztosíték összege: 17.025.-Ft

10. Siklósnagyfalu belterület 158 hrsz. alatt felvett, kivett, beépítetlen terület megnevezésű 882 m2 nagyságú ingatlan.
Forgalmi érték: 176.000.Ft
Likvidációs irányár: 132.000.-Ft
Pályázati biztosíték összege: 13.200.-Ft

11. Siklósnagyfalu belterület 161 hrsz. alatt felvett kivett, beépítetlen terület megnevezésű 1469 m2 nagyságú ingatlan.
Forgalmi érték: 367.000.-Ft
Likvidációs irányár: 275.240.-Ft
Pályázati biztosíték összege: 27.524.-Ft

12. Siklósnagyfalu belterület 164 hrsz. alatt felvett, kivett, beépítetlen terület megnevezésű 2759 m2 nagyságú ingatlan.
Forgalmi érték: 773.000.-Ft
Likvidációs irányár: 579.750.-Ft
Pályázati biztosíték összege: 57.975.-Ft

13. Siklósnagyfalu belterület 178 hrsz. alatt felvett, kivett, beépítetlen terület megnevezésű 981 m2 nagyságú ingatlan.
Forgalmi érték: 245.000.-Ft
Likvidációs irányár: 183.750.-Ft
Pályázati biztosíték összege: 18.375.-Ft

14. Siklósnagyfalu belterület 179 hrsz. alatt felvett, kivett, beépítetlen terület megnevezésű 1115 m2 nagyságú ingatlan.
Forgalmi érték: 279.000.Ft
Likvidációs irányár: 209.250.-Ft
Pályázati biztosíték összege: 20.925.-Ft

15. Siklósnagyfalu belterület 180 hrsz. alatt felvett, kivett, beépítetlen terület megnevezésű 402 m2 nagyságú ingatlan.
Forgalmi érték: 101.000.-Ft
Likvidációs irányár: 75.750.-Ft
Pályázati biztosíték összege: 7.575.-Ft

16. Siklósnagyfalu belterület 188 hrsz. alatt felvett, kivett, beépítetlen terület megnevezésű 4725 m2 nagyságú ingatlan.
Forgalmi érték: 1.418.000.-Ft
Likvidációs irányár: 1.063.500.-Ft
Pályázati biztosíték összege: 106.350.-Ft

17. Siklósnagyfalu külterület 029/2 hrsz. alatt felvett legelő művelési ágú 5675 m2 nagyságú, 0,57 AK értékű ingatlan.
Forgalmi érték: 199.000.-Ft
Likvidációs irányár: 149.250.-Ft
Pályázati biztosíték összege: 14.925.-Ft

18. Siklósnagyfalu külterület 089/1 hrsz. alatt felvett erdő művelési ágú 3787 m2 nagyságú, 1,86 AK értékű ingatlan.
Forgalmi érték: 133.000.-Ft
Likvidációs irányár: 99.750.-Ft
Pályázati biztosíték összege: 9.975.-Ft

19. Siklósnagyfalu külterület 089/2 hrsz. alatt felvett rét művelési ágú 7953 m2 nagyságú, 22,83 AK értékű ingatlan.
Forgalmi érték: 278.000.-Ft
Likvidációs irányár: 208.500.-Ft
Pályázati biztosíték összege: 20.850.-Ft

20. Siklósnagyfalu zártkert 468 hrsz. alatt felvett, kert művelési ágú 309 m2 nagyságú 1,18 AK értékű ingatlan.
Forgalmi érték: 25.000.-Ft
Likvidációs irányár: 18.750.-Ft
Pályázati biztosíték összege: 1.875.-Ft

Áfa fizetésre vonatkozó szabályok:

Az értékesítést Áfa fizetési kötelezettség nem terheli.
A kiíró a likvidációs irányár alatti ajánlatot nem fogad el.
Az 1996. évi XXV. tv. 30. § (1) bekezdés b) pontja alapján a vagyon értékesítése során – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (1) bekezdése alapján az államot megillető elővásárlási jogot követően – a hitelezőket elővásárlási jog illeti meg.

A pályázat kiírására azért kerül sor, a pénzügyi gondnok a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 30. § (1) bekezdés b pontja alapján köteles megkísérelni a helyi önkormányzat adósságrendezésbe vonható vagyonának nyilvános értékesítését a forgalomban elérhető legmagasabb áron.

Figyelemmel arra, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján az önkormányzati vagyon állami vagyon, ezért az értékesítés során az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázatok benyújtásának határideje 2022. április 25. napja.

A pályázati biztosíték megfizetésének módja és határideje:

A pályázati biztosítékot a Concurs Manager Befektető és Tanácsadó Zrt-nek az Oberbanknál vezetett 18400010-10000513-10258833 számú számlájára kell befizetni akként, hogy az összeg a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 24 órával a számlán jóváírásra kerüljön. A pályázati biztosíték befizetője köteles az átutalás közlemény rovatában feltüntetni, hogy „Pályázati biztosíték a Siklósnagyfalu Önkormányzat adósságrendezési eljárásában benyújtott pályázathoz”, továbbá meg kell jelölni annak az ingatlannak az adatait, amely ingatlannal kapcsolatosan az ajánlati biztosíték befizetésre kerül.

A kiíró jogosult a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő letelte előtt visszavonni. Erről a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken és módon az ajánlattételi határidő lejárta előtt köteles hirdetményt megjelentetni.

A 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 33.§ (1) h pontja alapján h) a pályázatok elbírálására jogosult személy a CONCURS Manager Befektető és Tanácsadó Zrt képviseletében eljáró Dr. Noll László pénzügyi gondnok.

A 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 33.§ (1) i pontja szerinti pályázati elbírálás módja: A pénzügyi gondnok a vételi ajánlatokat kizárólag az ÁFA nélkül értelmezett nettó vételár alapján bírálja el.
A pályázat elbírálásának időpontja: A pályázatok a benyújtást követő 8 napon belül kerülnek elbírálásra. A pályázatok elbírálásáról a pénzügyi gondnok az elbírálást követő 8 napon belül írásban értesíti az ajánlattevőket.

Vételár megfizetésének módja, határideje

A vételárat egy összegben, banki átutalással kell megfizetni az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül. Tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Szervezet, vagy gazdasági társaság-pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát. Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményben meghatározott feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri, nyilatkozni kell arról, hogy a pályázat benyújtásának határidejétől számított minimum 30 napos ajánlati kötöttséget vállal, nyilatkozni, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az ajánlatának el nem fogadása esetén – milyen számlára kéri visszautalni. A pályázónak továbbá igazolnia kell az ajánlott vételár meglétét. Ha több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat érkezik, a pénzügyi gondnok az említett pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az ingatlanok értékesítésére vonatkozóan vállalnia kell ingatlanonként 40.000.-Ft összegű ügyvédi költség megfizetését azzal, hogy a szerződést az eladó által kijelölt, a szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd készíti el.

********

Hirdetmény:

A Pécsi Törvényszék a 15.Fpk.128/2021/13. számon elrendelte “SOPIANAE Technikai Sportegyesület” “f.a.” (székhely: 7632 Pécs, Rakéta u. 1/1., nyilvántartási szám: 02-02-0003185, adószám: 18208100-2-02) felszámolási eljárását, mely eljárás 2021. 12. 13-án jogerőre emelkedett, és felszámolóként a CONCURS Manager Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 4.; cégjegyzékszáma: 20 10 040283; adószáma: 22913106-2-20) jelölte ki, felszámolóbiztos: Noll Eszter.

Fenti eljárásban meghirdetésre kerül az alábbi gépjármű:
1. Skoda Felicia LX 1.3 Kat
Rendszám: FGD-053
Első nyilvántartásba vétel időpontja: 1997.04.29.
Színe: fehér
Hajtóanyaga: benzin
Hengerűrtartalom: 1289 cm3
Állapota: bontott, rozsdás, működésképtelen, forgalomból kivonva

2. Skoda Felicia
Rendszám: FFX-646
Állapota: bontott, rozsdás, működésképtelen, forgalomból kivonva

3. Suzuki Swift 1.3.
Rendszám: GSH-025
Első nyilvántartásba vétel időpontja: 1998.09.01.
Színe: zöld
Hajtóanyaga: benzin
Hengerűrtartalom: 1298 cm3
Állapota: bontott, rozsdás, működésképtelen, forgalomból kivonva

4. Suzuki Swift 1.0. GL
Rendszám: HMR-194
Első nyilvántartásba vétel időpontja: 2001.01.29.
Színe: fehér
Hajtóanyaga: benzin
Hengerűrtartalom: 994 Kg
Állapota: bontott, rozsdás, működésképtelen, forgalomból kivonva

5. Skoda Felicia
Rendszám: IZT-088
Állapota: bontott, rozsdás, működésképtelen, forgalomból kivonva

Indulási ár nettó: 100.000,-
Vételi ajánlatát kérjük írásban jelezze postai úton (1067 Budapest, Podmaniczky utca 33. 4/6.) vagy e-mail üzenetben (concurs.zrt@gmail.com).

Érdeklődni a 20/315-4150 telefonszámon 9 és 14 óra között lehet. Megtekintés előzetes időpont egyeztetés után Pécsett.

Vételi ajánlatát 2022. 05. 06-ig nyújthatja be a felszámoló részére.