Szolgáltatások

Apr 7, 12:59 PM


Felszámolási eljárás
Társaságunk a hatályos Csőd tv. szerint, mint minden felszámolással foglalkozó cég , a megyei bíróságok kijelölése alapján kapja megbízásait. Legfőbb célunk, amennyiben működő társaság irányítását vesszük át, hogy a felszámolás során reorganizáció valósuljon meg. Ennek érdekében átvilágítjuk a céget, a társaság életképes részeit lehetőleg oly módon értékesítjük, hogy a tevékenység folytatható legyen, a munkahelyek közül – a tevékenységek racionizálását követően – minél több megmaradjon.


Csődeljárás
Csődeljárási tevékenységünket a jogszabályok figyelembevételével csődegyezség érdekében végezzünk, hogy a csődeljárás alá került társaság tovább működhessen. Egyúttal igyekszünk a tevékenység / bevétel – kiadás oldalát is vizsgálva / optimalizációját is elvégezni. Gyakran kerül sor ennek során átfogó , minden részletre kiterjedő átvilágításra is.


Végelszámolási eljárás
Végelszámolási eljárásra a társaság felkérése, külső megbízás vagy bírósági kijelölés alapján kerül sor. A végelszámolás a fizetőképes társaságok jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás, amelynek célja, hogy a társaság hitelezői hozzájussanak követeléseikhez, a tulajdonos pedig az eljárást követően visszakapja megmaradt vagyonát.


Reorganizáció
Reorganizáció során a megrendelő társaság üzleti – gazdasági helyzetének átfogó vizsgálata után nyújtunk tanácsadást eredményes , vagy eredményesebb működése érdekében.


Tanácsadás
Társaságunk a vele együttműködő ügyvédi irodákkal közösen segítséget nyújt gazdasági társaságoknak felszámolással, reorganizációval kapcsolatos kérdésekben.